Lag et budsjett


Hvis man vil få orden på økonomien sin, bør man sette opp et budsjett. På den måten ser man hva pengene går til, og man kan planlegge slik at man har nok penger til alle utgiftene. Det er viktig at man setter opp et realistisk prosjekt, og at man holder seg til budsjettet. Dersom man ikke holder seg til det, er ikke budsjettet verdt papiret det er skrevet på.Start med å se over de faste månedlige utgiftene, og skriv dem inn i budsjettet. Faste utgifter inkluderer mat, strøm, vann, husleie, avdrag på lån, abonnementer og andre regninger. Dette er de viktigste punktene på budsjettet. Sett opp et nøyaktig budsjett for de faste utgiftene, men legg gjerne inn litt ekstra spillerom i matbudsjettet, i tilfelle det kommer gjester eller man skal feire noe. Da har man litt å gå på, og kan bruke litt ekstra uten å få dårlig samvittighet. Dersom man bruker mindre enn forventet en måned, bør disse pengene spares.Andre poster man bør ha med i budsjettet er fornøyelse/underholdning, klær/sko, husholdning og utgifter til bil dersom man har det. Man bør også sette opp en post for sparing. Aller helst bør man ha to spareposter. Den ene posten bør være penger som skal settes i banken, mens den andre spareposten kan være sparing til noe man ønsker seg. I tillegg er det viktig å sette av penger til uforutsette utgifter. Selv om man vet nøyaktig hva regningene er på hver måned, så kan det plutselig skje noe. TV-en kan bli ødelagt, mobilen kan ramle ned, sofaen kan bli ødelagt… Slike ting skjer alltid når man minst venter det, og det kan bli dyrt å kjøpe nytt dersom man ikke har lagt penger til side. Hvis man legger av et fast beløp hver måned, har man litt å gå på dersom det skjer noe.