Gode løsninger for offentlig sektor


Offentlig sektor har ikke akkurat rykte på seg for å være veldig kjapp i vendingene, og det stemmer også med utviklingen innen bruk av sosiale medier.

Sosiale medier

Bedrifter og organisasjoner var ganske raskt ute med å benytte seg av mulighetene som ligger i sosiale medier. Mange opprettet egne bedriftssider, og benyttet disse til både markedsføring, kunderelasjoner og informasjon internt og eksternt. Mange kunder synes det er enklest å kontakte bedrifter via Messenger på Facebook. Da slipper de å sjekke e-post, eller stå i telefonkø i det som kan føles som en evighet. En slipper å være avhengige av enkeltpersoner. Derfor hadde det vært greit om en kunne gjøre dette innen offentlig sektor også. Ved å benytte for eksempel Messenger til å ta imot og besvare kundehenvendelser, kan enhver ansatt som har tid, gjøre dette inn imellom.

Offentlig sektor

Offentlig sektor kan være noe tungrodd, spesielt når det gjelder endringer. Nye rutiner må implementeres for svært mange ansatte, som kanskje sitter på forskjellige lokasjoner. Det blir fort mye å holde styr på. Kundo har sett problemet, og stiller med løsningene du måtte trenge. Med et smart verktøy som samler alle samtaler fra alle kanaler på ett sted. Slik får også offentlig sektor ta i bruk sosiale medier, og ha full kontroll på en enkel måte.

Comments are closed.